Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Toiminnan teema vuosille 2021 - 2022:

Kokonaisturvallisuus - miten se palvelee Suomea maakunnista maailmalle?

Suomen Sotatieteellinen Seura ry:

 • Tukee puolustusvoimia eri sotatieteellisten alojen tutkimustoiminnassa

 • Julkaisee Tiede & Ase 2021 -vuosikirjan

 • Palkitsee sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia sekä seminaarialustuksia 

 • Toteuttaa 1-2 Studia Militaria -seminaaria vuositeeman mukaisesti

 • Toteuttaa 1-2 SMMSR:n seminaarisarjan tilaisuuden maakunnassa erillisen suunnitelman mukaisesti 

 • Tukee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatieteiden päivät -seminaarin toteuttamista (5.-6.4.2021)

 • Avustaa Kadettikuntaa turvallisuuspoliittisen seminaarin toteuttamisessa syksyllä 2021

 • Tukee Journal of Military Studies (JMS) julkaisua ja sen päätoimittajan palkkaamista

 • Laatii suunnitelman nuorten upseereiden tutkimustyön ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan tukemiseksi (jäsenkyselyn pohjalta) 

 • Kokeilee etäseminaareja (vast) striimausta käyttäen seuran toimintamuotona

 • Osallistuu muiden järjestämiin tieteenalan tilaisuuksiin (esim. Turun Eurooppa-foorumi)