Toimielimet

Neuvottelukunta toimii Sotatieteellisen Seuran neuvoa-antavana elimenä.

Hallitus johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi ja toimeenpanee vuosikokousten päätökset.

Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.