Suomen Sotatieteellinen Seura

  • Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.
  • Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.
  • Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein.
  • Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.
Tapahtumat | 20.3.2024
Lahden kadettipiiri järjestää 100-vuotisjuhlaansa liittyen Suomen Sotatieteellisen seuran kanssa maakunnallisen turvallisuusseminaarin aiheena ”Energia- ja ruokahuollon huoltovarmuus”.
Tapahtumat | 12.10.2023
Suomen Sotatieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous ja Studia Militaria II seminaari pidetään tiistaina 21.11.2023 Helsingissä Tieteiden talolla salissa 104 kello 16.00 alkaen.
Tapahtumat | 9.10.2023
Suomen Sotatieteellinen Seura järjestää yhdessä Pohjanmaan Kadettipiirin kanssa Maakuntaseminaarin Seinäjoen kaupungintalolla

Julkaisut

Tiede ja Ase -julkaisun kansikuva.
Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Tiede ja Ase 2021 on osin JUFO 1 luokan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti.
Journal of Military Studies -julkaisun kansikuva.
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä englanninkielistä lehteä Journal of Military Studies (JMS).