Suomen Sotatieteellinen Seura

  • Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.
  • Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.
  • Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein.
  • Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.
Tapahtumat | 31.5.2024
Tykkimiehet ry järjestää Puolustusteollisuusseminaarin Hämeenlinnassa aiheena puolustusvälineteollisuuden ylläpito kylmän sodan aikana 12.10.2024
Tapahtumat | 26.5.2024
Kadettikunta ry ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät turvallisuuspoliittisen seminaarin keskiviikkona 4. syyskuuta 2024 kello 17.00-20.00. Seminaarin teemana on: Läntiset yhteydet.
Tapahtumat | 20.3.2024
Lahden kadettipiiri järjestää 100-vuotisjuhlaansa liittyen Suomen Sotatieteellisen seuran kanssa maakunnallisen turvallisuusseminaarin aiheena ”Energia- ja ruokahuollon huoltovarmuus”.

Julkaisut

Tiede ja Ase -julkaisun kansikuva.
Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Tiede ja Ase 2021 on osin JUFO 1 luokan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti.
Journal of Military Studies -julkaisun kansikuva.
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä englanninkielistä lehteä Journal of Military Studies (JMS).