Suomen Sotatieteellinen Seura

  • Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.
  • Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.
  • Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein.
  • Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.
Tapahtumat | 21.8.2023
Seminaari Natosta ja sen pohjoisesta ulottuvuudesta
Uutiset | 18.5.2023
Abstraktihaku vuoden 2023 Sotatieteiden päiville on auki
Tapahtumat | 18.5.2023
Suomen Sotatieteellinen Seura ry (SSTS) ja Etelä-Savon Kadettipiiri järjestävät ajankohtaisen seminaarin Venäjän aiheuttaman turvallisuus- ja sotilaspoliittisen aseman muutoksen, laajamittaisten sotatoimien ja niiden aiheuttamien mittavien toimenpiteiden näkökulmasta.

Julkaisut

Tiede ja Ase -julkaisun kansikuva.
Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Tiede ja Ase 2021 on osin JUFO 1 luokan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti.
Journal of Military Studies -julkaisun kansikuva.
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä englanninkielistä lehteä Journal of Military Studies (JMS).