Suomen Sotatieteellinen Seura

  • Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.
  • Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.
  • Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein.
  • Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.
Uutiset | 16.6.2022
Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää Sotatieteiden päivät Santahaminassa ja verkossa 27.-28.9. Seminaarissa tarkastellaan, mitä uusi turvallisuustilanne tarkoittaa sotatieteiden tutkimuksen kannalta?
Tapahtumat | 22.3.2022
Ajankohtaista Suomeen liittyvästä turvallisuuspolitiikasta

Julkaisut

Tiede ja Ase -julkaisun kansikuva.
Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Tiede ja Ase 2021 on osin JUFO 1 luokan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti.
Journal of Military Studies -julkaisun kansikuva.
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä englanninkielistä lehteä Journal of Military Studies (JMS).