Journal of Military Studies

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä englanninkielistä lehteä Journal of Military Studies (JMS). Julkaisun vastuu ja kokoaminen on siirretty takaisin Suomen Sotatieteellisen Seuran vastuulle vuonna 2020. JMS:n päätoimittajaksi on palkattu inskapt, FT Juha-Pekka Nikkarila.

Journal of Military Studies