Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisusarja

Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisuja -sarjassa (ISSN 0562-6250) on tähän mennessä julkaistu seuraavat numeroidut tutkimukset:

1. Hannula, J. 0.: Clausewitz sotateoreetikkona. Valtioneuvoston Kirjapaino, Helsinki 1927.

2. Viljanen, T. V.: Saksalaisten Saarenmaan-retki v. 1917. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1928.

3. Turtola, U. J.: Touko-kesäkuun hyökkäys 1918. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1928.

4. Inkala, K. A.: Gallipoli. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1929.

5. Hannula, J. 0.: Napuen taistelu. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1929.

6. Karikoski. V. A. M.: Ruotsi-Suomen sotilaspoliittinen ja strateginen asema vuoteen1700. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1930.

7. Hannula, J. 0.: Itä-armeijan operaatioiden suunnittelu ja johto v. 1918. Kustannus Oy Otava, Helsinki 1932.

8. Sipponen, O. - Suhonen, Martti: Talvisodan komppanian- ja patterin päälliköt. Werner Söderström Oy, Porvoo 1963.

9. Länsman, S.: Kuljetukset ja kuljetusten johtaminen Suomen Sodassa1941-1944 Suomen Sotatieteellinen Seura, Mikkeli 1969.

10. Seppälä, Helge: Neuvostopartisaanit toisessa maailmansodassa. Werner Söderström Oy, Porvoo 1963.

11. Särkiö, Hannu - Hägglund, Gustav: Mitä tapahtuu jos... Fennoskandian sotilaspoliittinen asema. Kirjayhtymä, Tampere 1975.

12. Arimo, Reino: Suomen linnoittamisen historia 1918-1944. Kustannus Oy Otava, Keuruu 1981.

13. Juutilainen, Antti: Mottien maa. WSOY, Juva 1985.

14. Tervasmäki, Vilho: Mannerheim - Valtiomies ja sotapäällikkö talvi- ja jatkosotien käännekohdissa. Kirjayhtymä, Hämeenlinna 1987.

15. Lappalainen, Niilo: Suursaari toisessa maailmansodassa. WSOY, Juva 1987.

16. Visuri, Pekka: Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989.

17. Ahto, Sampo: Talvisodan henki. Mielialoja Suomessa talvella 1939--1940. WSOY, Juva 1990.

18. Salminen, Pertti: Puolueettomuuden nimeen. Sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961-1966. Kustannus Oy Suomen Mies, Jyväskylä 1995.

19. Nordberg, Erkki: Sodan ja rauhan rajamaa. Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla. Art House Oy, Helsinki 2003.

20. Antti Juutilainen: Mottien maa (täydennetty laitos). WSOY, Juva 2009.