Toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein.

Neuvottelukunta toimii Sotatieteellisen Seuran neuvoa-antavana elimenä. Hallitus johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi ja toimeenpanee vuosikokousten päätökset. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seuran strategia on julkaistu 2015.