Jaostot

 

Jaostotoimintaa ei ole päivitetty, eikä jaostot ole olleet toiminnassa useaan vuoteen. Alla on kuitenkin historiatietona viimeinen jaostojako ja niiden vetäjät vuodelta 2015.

Sotahistorian jaosto
Ye-everstiluutnantti Yrjö Lehtonen
yrjo.lehtonen@mil.fi

Sotatalouden ja huollon jaosto
Nimetään ensitilassa

Sotilaspedagogiikan jaosto
Professori Juha Mäkinen
juha.makinen@mil.fi

Johtamisen jaosto
Professori Aki-Mauri Huhtinen
aki-mauri.huhtinen@mil.fi

Strategian jaosto
Professori Pekka Sivonen
pekka.sivonen@mil.fi

Taktiikan jaosto
Nimetään ensitilassa

Sotatekniikan jaosto
Ye-eversti Pasi Pasivirta
pasi.j.pasivirta@mil.fi