Neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii Sotatieteellisen Seuran neuvoa-antavana elimenä. Seuran neuvottelukunnan muodostavat kunniajäsenet (kj), puheenjohtaja sekä seuran syyskokouksen valitsemat enintään 8 lisäjäsentä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 11. joulukuuta 2019 neuvottelukunta päätti, että kokouksissa puheenjohtaja toimii toistaiseksi seuran toimiva puheenjohtaja.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa, kj
 • Kenraaliluutnantti Ilkka Ranta, kj
 • Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri, kj
 • Kenraalimajuri Seppo Tanskanen, kj
 • Vara-amiraali Esko llli
 • Kenraaliluutnantti Pertti Jokinen
 • Kenraalimajuri Antero Karvinen
 • Kenraalimajuri Aarno Vehviläinen
 • Kenraalimajuri Vesa Tynkkynen
 • Kenraalimajuri Pertti Salminen
 • Prikenr Juha Pyykönen (toimivan hallituksen pj)