Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Teema: SUOMEN PUOLUSTUKSEN MONET KASVOT

  • (teema on kaksivuotinen vuosille 2019-2020)

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä. Tarkoituksena on herättää keskustelua jopa väittelyä tulevaisuuden vaihtoehdoista.

SSTS:

  • Tukee puolustusvoimia eri sotatieteellisten alojen tutkimustoiminnassa
  • Jatkaa seuran toiminnan jalkauttamista maakuntiin Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotieteellisen rahaston ja Kadettipiirien tuella (SEMINAARI 4/4 KEVÄÄLLÄ 2020)
  • Tukee Maanpuolustukorkeakoulua SOTATIETEIDENPÄIVÄT 6.-7. toukokuuta 2020 toteuttamisessa
  • Toteuttaa kaksi Studia Militaria -seminaaria vuoden teeman mukaisesti
  • Toteuttaa turvallisuuspoliittisen seminaarin 17.9.2020 Tieteiden talolla Helsingissä yhteistyössä Kadettikunnan kanssa
  • Palkitsee sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia sekä seminaarialustuksia
  • Julkaisee Tiede ja Ase 2020 -vuosikirjan ja kotisivuillaan sotatieteellisiä artikkeleita
  • Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä. Tarkoituksena on herättää keskustelua jopa väittelyä tulevaisuuden vaihtoehdoista.
  • Parantaa sähköistä viestintää ja jäsenrekisterin ajantasalla ylläpitoa