Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Teema: SUOMEN PUOLUSTUKSEN MONET KASVOT

  • (teema on kaksivuotinen vuosille 2019-2020)

SSTS:

  • Tukee puolustusvoimia eri sotatieteellisten alojen tutkimustoiminnassa
  • Jatkaa seuran toiminnan jalkauttamista maakuntiin Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotieteellisen rahaston ja Kadettipiirien tuella.
  • Parantaa sähköistä viestintää ja jäsenrekisterin ajantasalla ylläpitoa
  • Toteuttaa kaksi Studia Militaria -seminaaria vuoden teeman mukaisesti sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä
  • Toteuttaa turvallisuuspoliittisen seminaarin syksyllä 2019 yhteistyössä
  • Kadettikunnan kanssa
  • Palkitsee sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia sekä seminaarialustuksia
  • Julkaisee Tiede ja Ase 2019 -vuosikirjan ja kotisivuillaan sotatieteellisiä artikkeleita