Toimintakertomus vuodelta 2019

SUOMEN SOTATIETEELLINEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019


 

I JOHDANTO

 

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 92. toimintavuosi. Jäsenmäärä on ollut pienessä tasaisessa laskussa. Jäsenmaksun pieni korottaminen paikkasi kasvaneita toimintamenokustannuksia ja vähentyneitä jäsenmaksutuloja.

 

Seuran toiminnallisia painopisteitä olivat kaksi Studia Militaria -seminaaria ja Kadettikunnan kanssa järjestetty turpo-seminaari.  Maakuntiin ‘Marskin hengessä’  suunnatun Suomen puolustuksen monet kasvot-seminaarisarjaa jatkettiin Turussa ja Lappeenrannassa.

 

Vapaaehtoisten sotatieteellisten tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi 78. kerran Tiede ja Ase vuosikirjaan.

 

Vähäistä yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa.


 

II HALLITUS JA TOIMIELIMET

 

Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi prikaatikenraali Juha Pyykönen. Hallitukseen kuuluivat lisäksi varapj eversti evp Pertti Immonen; eversti evp Juha Tammikivi; kommodori Tom Hanén; kommodori Jukka Anteroinen; ye-everstiluutnantti, professori Janne Mäkitalo; eversti evp Hannu Ojala; ye-everstiluutnantti Inka Niskanen ja insinöörieverstiluutnantti Jouni Koivisto.

 

Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti evp Anssi Vuorenmaa, kenraaliluutnantti evp Ilkka Ranta, kenraaliluutnantti evp Vesa Kämäri ja kenraalimajuri evp Seppo Tanskanen sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri evp Antero Karvinen, vara-amiraali evp Esko Illi, kenraalimajuri evp Aarno Vehviläinen, kenraaliluutnantti evp Pertti Jokinen, kenraalimajuri evp Vesa Tynkkynen ja kenraalimajuri evp Pertti Salminen sekä istuvan hallituksen puheenjohtaja prikaatikenraali evp Juha Pyykönen.

    Neuvottelukunta päätti kokouksessaan 11.12.2019, että tulevissa kokouksissa SSTS:n neuvottelukunnan kokouksen puheenjohtajana toimii SSTS ry:n hallituksen toimiva puheenjohtaja. Lisäksi sovittiin, että neuvottelukunnan kokoonpano tarkistetaan lähestymällä neuvottelukunnan jäseniä henkilökohtaisesti. Edelleen päätettiin, että neuvottelukuntaan voidaan kutsua harkinnan mukaan myös seuran ulkopuolisia henkilöitä.

 

Toiminnantarkastajia olivat eversti evp Esko Hasila ja eversti evp Pentti Väänänen sekä varatoiminnantarkastajina eversti evp Ensio Mäkipelto ja eversti evp Jukka Salminen.

 

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi kommodori evp Kai Varsio.


 

III SEURAN JÄSENISTÖ

 

Seuraan liittyi hakemuksesta 18 henkeä.

Petri T Kiviaho, Jarkko Kosonen, Markus Häyhtiö, Tomi Honkanen, Ilkka Mäki-Ullakko, Vesa Kanniainen, Ilkka Tikanmäki, Veli-Pekka Kivimäki, Santtu Kauppinen, Lasse Härkönen, Nils Salonen, Jorma Piirainen, Elisa Norvanto, Kasperi Timonen, Jouni Koivisto, Olof Lassenius, Jaakko Viljami Salomäki ja Juuso Eskonmaa.

 

Kaksi jäsentä kutsuttiin yhdistyksen kutsujäseneksi: Ilkka Kanerva ja Pasi Niinikoski.

Seurasta erosi ilmoituksella 12 jäsentä. 

Vuonna 2019 (tietoomme tulleet) edesmenneet kymmenen jäsentämme olivat: Jaakko Moilanen, Petri Launonen, Aimo Niemenkari, Pekka Kantakoski, Jaakko Aatolainen, Timo Erola, Hannu Koukkula, Jouni Syvänperä, Niilo Kohonen ja Juhani Ruutu.

Seuraan kuului toimintavuoden 2019 päättyessä 785 jäsentä. Lisäksi yhdistyksessä oli neljä kunniajäsentä ja 22 kutsujäsentä. 

 

Jäsenrekrytointia ei järjestetty MPKK:lla vuonna 2019, koska alkaneelle ye-kurssille pidetään info-tilaisuus vasta keväällä 2020.


 

IV SEURAN TOIMINTA

 

Seuran kokouspaikka oli Tieteiden talo Helsingissä. Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Kevätkokous pidettiin 25. maaliskuuta ja syyskokous 19. marraskuuta. Neuvottelukunta kokoontui 11. joulukuuta.

 

Toiminta rakentui strategian suuntaviivojen mukaisesti: kaksi Studia Militaria -seminaaria, Kadettikunnan kanssa yhteistyössä toteutettu turvallisuuspolitiikan seminaari sekä kaksi maakuntiin (Turku, Lappeenranta) suuntautunutta Suomen puolustuksen monet kasvot -sarjan seminaaria. Tilaisuudet keräsivät yhteensä noin 400 osallistujaa.

 

Jäsenille tarkoitetut verkkosivut (kotisivut) ja Facebook-sivut olivat käytössä koko vuoden.

 

 1.  Studia Militaria seminaari I/2019 (avoin) seminaari
  25.3.2019 maanantaina 25.3.2019 Helsingissä Tieteiden talolla kello 1600-1745. Osallistujia oli 75 henkeä.
  Studian Militarian ohjelma:
        Tilaisuuden avaus, pj Juha Pyykönen

Alustukset (á 30 min) ja keskustelu, moderaattori SSTS varapj Pertti Immonen.

 1. Alustus, Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta tulevaisuusnäkökulmasta, VTM Olli Aro, Pääesikunta

 2. Alustus, Puolustusyhteistyön taloudellinen arviointi, prof Juha-Matti Lehtonen, MPKK

 3. Alustus, Malli Cajander vai paluu tulevaisuuteen? Arjen ratkaisut osaksi puolustusvoimien johtamisjärjestelmää, DI Jaakko Latikka, PVTUTKL

 

2.    Läntinen yhteistyö (avoin) seminaari Turku 16. huhtikuuta . Suomen Marsalkka 

Mannerheimin Sotatieteellisen Rahaston hoitokunnan tukema ja Kadettikunnan sekä paikallisen kadettipiirin avustama seminaarisarjan toinen tilaisuus (2/4). Tapahtumapaikka oli Turun kaupungintalon iso valtuustosali. Osallistujia oli 70 henkeä.

3.     Suuntana itä (avoin) seminaari Lappeenranta 29. lokakuuta. Suomen 

Sotatieteellisen Seuran järjestämä ‘Mannerheimin hengessä´ seminaarisarjan kolmas (3/4) seminaari. Tapahtumapaikka oli Lappeenrannan upseerikerho. Osallistujia oli 102 henkeä.

4.     Studia Militaria seminaari II/2019 (vain jäsenille) 19.11.2019 Helsingissä Tieteiden 

talo. Osallistujia oli 40 henkeä.
Ohjelma (YEK-59 diplomitöitä):

Klo 1605-1650 kapteeni Kari Rusanen

Klo 1700-1745 kapteeni Antti Vasara

 

5.     Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä EU:n puolustus - utopiaa vai tavoitetila? (kaikille avoin)

18. syyskuuta Tieteiden talo, Helsinki. Yhteistyössä Kadettikunnan kanssa. Osallistujia oli 95 henkeä.

Seminaarin avaus kadettikunnan puheenjohtaja kenraalimajuri Jari Kallio. Seminaarin puheenjohtaja tutkija Matti Pesu, Ulkopoliittinen instituutti.

17.40 -18.10 EU:n yhteinen puolustuspolitiikka. Majuri Annukka Ylivaara, Pääesikunta

18.10 -18.40 EU:n puolustusvälineteollisuus ja hankinnat. Kehitysjohtaja Pasi Niinikoski, Patria

19.00 -19.40 EU:n joukot, harjoitukset ja operaatiot. Everstiluutnantti Mikko Kurko, Euroopan

unionin sotilasesikunta

19.55 -20.00 tilaisuuden päättäminen, pj. Juha Pyykönen.


 

V JULKAISUTOIMINTA JA TUTKIMUSTOIMINNAN TUKEMINEN

 

I) Tiede ja Ase 2018 vuosikirjan parhaan artikkelin 1000 €:n stipendin saajiksi valittiin yksimielisesti majuri, DI Ilkka Ikosen ja professori Juha-Matti Lehtosen artikkeli: Yhteishankinnat ja hankintatoimen kehittäminen Suomen turvallisuusorganisaatioissa.


II) Seura julkaisi ja kustansi 77. vuosikirjan Tiede ja Ase 2019. Vuosikirja sisältää yksitoista artikkelia. Kirjan päätoimittaja oli Maanpuolustuskorkeakoulun professori, Ph.D, ye-evl Juha Mäkinen. Hän jatkaa myös seuraavan vuosikirjan Tiede ja Ase 2020 päätoimittajana.

Kirjan painoi Grano Oy Vantaalta 900 kappaleen painoksena ja 250-sivuisena ja postituksen teki Print Mail Oy.

Kirjoittajille (= artikkeleille) maksettiin perinteisen tavan mukaan kirjoitusapurahoina á 500-600 euroa, yhteensä 5 800 euroa..

 

III) Kommodori evp, ST Kai Varsiolle myönnettiin 1000,- euron apuraha tietokirjan ’Apualuksesta merimahdiksi, lentotukialusten kehityshistoria’ kirjoittamiseen. MPKK:n sarjaan nro 3 kuuluva tietoteos julkaistiin lokakuussa 2019.

VI VIESTINTÄ

 

 1. Suomen Sotatieteellisen Seuran kotisivujen tekninen ylläpito kuului Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalle: www.sotatieteet.fi. Kotisivuilla on myös kaikki Tiede ja Ase -vuosikirjat  sähköisesti luettavissa. Sivujen päivittäjä oli yhdistyksen sihteeri.

 

 1. Seuran Facebook sivuja www.facebook.com/sotatieteellinenseura/ ylläpiti hallituksen jäsen Juha Tammikivi.

 

 1. Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana sähköisesti kaksi jäsentiedotetta. Lisäksi kotisivuilla jaettiin tapahtumista lisää tietoa. Seuran toiminnasta tiedotettiin myös Kadettikunnan Kylkirauta-lehden SSTS-palstalla.

 

 1. Jäsenrekrytointia ei järjestetty MPKK:lla vuonna 2019, koska alkaneelle ye-kurssille pidetään info-tilaisuus vasta keväällä 2020.


 

VII SEURAN TALOUS

 

SSTS ry sijoitti edellisvuoden lopussa realisoidut sijoitusvarat ostamalla suomalaistaustaisten kansainvälisten suuryritysten pörssiosakkeita. Neuvonantajina toimi kaksi kokenutta ja pitkäaikaista maanpuolustusta tukevilla tahoilla toimivaa henkilöä. Sijoitustoimintaa käsiteltiin hallituksen kokouksissa ja neuvottelukunnassa, lisäksi yhdistyksemme toiminnantarkastajat osallistuivat sijoitusstrategiastamme käytyyn keskusteluun. Sijoituksilla on tarkoitus hankkia kolmannes seuran vuosittaisista tuloista, joka on arviolta noin 10 000 euroa.

Pörssiosakkeiden hankinta toteutui suunnitellulla tavalla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Seura myi 25.9.2019 DNA:n osakkeensa yhtiön omistajanvaihdoksen ja siitä seuranneen lunastusmahdollisuuden vuoksi.

 

Suomen Sotatieteellisen seura ry:n toimintaa tukivat taloudellisesti: Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto.

 

Danske Bankin tilillä oli 31.12.2019 rahaa 6 526,22  euroa ja Nordnet sijoitustilillä 4 940,45 euroa. Rahoitusarvopaperien hankinta-arvo yhteensä 214 007,18 euroa.

SSTS ry:n tasekirja on erillisenä liitteenä 1.

Tilikauden ylijäämä oli 5181,00 euroa esitetään laitettavaksi edellisten tilikausien yli-alijäämätilille.


 

Helsingissä 17.3.2020 

Puheenjohtaja

            Juha Pyykönen 

Sihteeri, rahastonhoitaja

                Kai Varsio