Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

Puheenjohtajan uuden toimintavuoden alun tervehdys, jäsenkirje 1/2022, sisältää paljon tietoa tulevista tapahtumista alustavine päivämäärineen (huom. Covid-rajoitukset). Jos jäsenmaksulomaketta ei löydy niin pyydämme tarkistamaan myös roskapostit, koska on havaittu, että joidenkin jäsenten roskapostilaatikot kaappaavat sotatieteellistä materiaalia!
SSTS:n uudessa hallituksessa tapahtui muutoksia, mutta puheenjohtaja, neuvottelukunta, toiminnantarkastajat ja jäsenmaksu pysyivät ennallaan. Toiminnan vuositeema on 'Kokonaisturvallisuus - miten se palvelee Suomea maakunnista maailmalle?'. Hyväksytyn tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti toiminta on volyymiltään samaa luokka kuin muutama edeltävä vuosi. Yhteistoiminta Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa on tiivistä. SSTS palkkaamat JMS (Journal of Miliray Studies) ja T&A (Tiede ja Ase) julkaisujen päätoimittajat jatkavat tehtävissään.
Journal of Military Studies julkaisu jatkaa ilmestymistä, mutta nyt vain sähköisesti. Uudeksi päätoimittajaksi on valittu Juha-Pekka Nikkarila. Uudet julkaisuperiaatteet on valmisteltu ja julkaistu JMS nettisivulla https://sciendo.com/journal/JMS
Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n Tiede ja Ase -vuosikirja 2021 on jaettu postitse jäsenkunnalle. Vuosikirjan sähköinen versio on luettavissa viimeistään 24. tammikuuta alkaen.