Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

'Mannerheimin hengessä' seminaarisarjan tilaisuus 2/4 pidettiin 16.4.2019 Turussa. Tilaisuuteen osallistui 45 henkeä. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelu. Tilaisuus oli osallistujien mielestä hyvin onnistunut. Paikalla oli myös merkittävä määrä nuoria.
Seminaari toteutetaan Helsingissä Tieteiden talolla yhteistyössä Kadettikunnan kanssa.
SSTS ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tieteiden talolla maanantaina 25.3.2019. Hallitus ja rahastonhoitaja saivat vastuuvapauden
Jäseniemme sähköpostiosoitteiden ajantasallaolo on nyt entistäkin oleellisempaa. Käytämme pääviestivälineenä sähköpostia ja kirjeitä vain niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.