Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellisen Seura järjestävät 21.9.2017 turvallisuuspoliittisen seminaarin - Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä.
Parhaat Tiede & Ase vuosikirjan artikkelit palkittiin 28.3. Studia Militaria seminaarin yhteydessä.
Seuraava Studia Militaria pidetään torstaina 16.11.2017 klo 1500-1800 Tieteiden talolla ennen yhdistyksemme syyskokousta
Suomen Sotatieteellinen Seura ry ja Kadettikunta ry järjestivät arvoseminaarin "Saako pahan tappaa?" keskiviikkona 3.5. 2017