Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

Vuoden 2017 TIEDE JA ASE 75-vuotis juhlakirja tulee olemaan nykyisen päätoimittajan Markus Silvastin viimeinen.
Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n syyskokous valitsee itselleen uuden puheenjohtajan väistyvän kenrm evp Pertti Salmisen tilalle ja uuden 8-henkisen hallituksen sekä mahdollisesti tarvittavat neuvottelukunnan lisäjäsenet vuodelle 2018.
Seuraava Studia Militaria pidetään torstaina 16.11.2017 klo 1500-1800 Tieteiden talolla ennen yhdistyksemme sääntömääräistä syyskokousta
Suomen Sotatieteellisen Seura ja Kadettikunta järjestivät 21.9.2017 turvallisuuspoliittisen seminaarin - Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä, joka keräsi ennätysmäärän kuulijoita.