Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

Seuran ‘Mannerheimin hengessä´ järjestämän seminaarisarjan (osa 3/4) Suomen puolustuksen monet kasvot pidettiin Lappeenrannassa 29.10.2019 kaikille avoimena. Viimeinen osa pidetään Helsingissä keväällä 2020.
Tällä kertaa vain jäsenillemme suunnattu seminaari toteutetaan Helsingissä Tieteiden talolla samassa tilassa ennen syyskokousta.
SSTS ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talolla tiistaina 19.11.2019. Jäsenet tervetuloa! Ilmoittaudu sihteerille!
Jäsenmaksuissa on ollut ongelmia! Käytämme pääviestivälineenä sähköpostia ja kotisivuja. Paperikirjeitä vain niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.