Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

TIEDE JA ASE -juhlakirja 75-vuotisen julkaisutoiminnan kunniaksi on lähetetty jäsenistölle. Kirja on myynnissä myös Tiedekirja-kirjakaupassa viikosta 50 alkaen.
Ilmoittaudu sihteerille! SSTS ry:n kevätkokous käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2017
Seminaari pidettiin 21.3.2018 Tieteiden talolla.
Suomen Sotatieteellisen Seura ja Kadettikunta järjestivät 21.9.2017 turvallisuuspoliittisen seminaarin - Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä, joka keräsi ennätysmäärän kuulijoita.