Suomen Sotatieteellinen Seura

Suomen Sotatieteellinen Seura ry on sotatieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja sotatieteitä harrastavien upseerien ja muiden sotatieteitä tutkivien tieteellinen yhdistys.

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.

Seura julkaisee tieteellisiä julkaisuja, esittelee tutkimustuloksia esitelmätilaisuuksissa ja seminaareissa sekä tukee sotatieteellistä työtä avustuksin ja stipendein. Seuralla on huollon ja sotatalouden, johtamisen, sotilaspedagogiikan, taktiikan sotahistorian, strategian ja tekniikan jaostot.

Seura on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan (www.tsv.fi) jäsen.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen Rahaston tukemana ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n toimenpitein ja Kadettikunnan kadettipiirien avulla 'Mannerheimin hengessä' seminaarisarja alkoi Oulussa 29.11.2018. Seuraava seminaari pidetään 16.4.2019 Turussa. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2019 puolella, kun tarkempi ohjelma on saatu varmistettua.
Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n hallitus toivottaa jäsenilleen tapahtumarikasta vuoden alkua, 1/2019 Studia Militaria lähestyy!
SSTS ry:n jäsenistön sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talolla maanantaina 25.3.2019 noin 1800 alkaen. Muista ilmoittautua 20.3. klo 1200 mennessä viestillä sihteerin sähköpostiin kattauksen onnistumiseksi.
Jäseniemme sähköpostiosoitteiden ajantasallaolo on nyt entistäkin oleellisempaa. Käytämme nyt pääviestivälineenä sähköpostia ja kirjeitä vain niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.