Julkaisut

Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu.

Tiede ja Ase 2018 sekä Tiede ja Ase 2019  ovat JUFO 1 luokan vertaisarvioituja tieteellisiä aikakauslehtiä, joiden vertaisarvioinnista vastaa päätoimittaja, professori (Ph.D.) yleisesikuntaeverstiluutnantti, Juha Mäkinen. Erikseen mainittaessa on julkaistujen artikkeleiden arvioinnissa käytetty myös anonyymejä vertaisarvioijia.