Julkaisut

Tiede ja Ase on Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu.

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä lehteä Journal of Military Studies.