Toimintakertomus vuodelta 2017

SUOMEN SOTATIETEELLISEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

 

I JOHDANTO

 

Vuosi 2017 oli seuran 90 toimintavuosi. Strategian mukaisesti tehostettiin viestintää uusien koti- ja FB -sivujen avulla. Jäsenrekrytointi tapahtui kahdessa Maanpuolustuskorkea- koululla pidetyssä info-tilaisuudessa. Seuran toiminnallisia painopisteitä olivat Studia Militaria -seminaarit ja Tiede ja Ase -juhlakirjan julkaisu 75. kerran, mihin vapaaehtoinen sotatieteellisten tutkimusten julkaisutoiminta perinteisesti keskittyi.

 

Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä. Kadettikunnan kanssa järjestettiin kaksi yhteistä turvallisuuspolitiikan seminaaria.

 

II HALLITUS JA TOIMIELIMET

 

Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi kenraalimajuri evp Pertti Salminen. Hallitukseen kuuluivat lisäksi varapj kenraalimajuri evp Veli-Pekka Parkatti; eversti evp Juha Tammikivi; eversti Jaakko Hamunen; eversti Henrik Elo; insinöörieversti Olli Klemola; kommodori Tom Hanén; kommodori Jukka Anteroinen ja ye-everstiluutnantti Janne Mäkitalo.

 

Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti evp Anssi Vuorenmaa, kenraaliluutnantti evp Ilkka Ranta, kenraaliluutnantti evp Vesa Kämäri ja kenraalimajuri evp Seppo Tanskanen sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri evp Antero Karvinen, vara-amiraali evp Esko Illi, kenraalimajuri evp Aarno Vehviläinen, kenraaliluutnantti evp Pertti Jokinen, kenraalimajuri evp Vesa Tynkkynen ja uutena syyskokouksen valitsemana kenraalimajuri evp Pertti Salminen sekä istuvan hallituksen puheenjohtaja prikaatikenraali evp Juha Pyykönen.

 

Toiminnantarkastajia olivat eversti evp Esko Hasila ja eversti evp Pentti Väänänen sekä varatoiminnantarkastajina eversti evp Kari Suvanto ja eversti evp Pekka Jouko.

 

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi kommodori evp Kai Varsio.

 

III SEURAN JÄSENISTÖ

 

Seuraan liittyi hakemuksesta kuusi ja Maanpuolustuskorkeakoulun info-tilaisuuksissa noin 100 henkeä. Seurasta erosi ilmoituksella 15 jäsentä ja yhdeksän jäsentä kuoli.

   

 

    

Vuonna 2017 edesmenneet yhdeksän jäsentä olivat:

Eversti evp Eino Tirronen

Kenraalimajuri evp Olli Rekola

Everstiluutnantti evp Stig Roudasmaa

Everstiluutnantti evp Helge Seppälä

Kommodori evp Aslak Saviranta

Eversti evp Ari-Ilmari Iisakkala

Eversti evp Esko Janatuinen

Kenraaliluutnantti evp Heikki Tilander

Everstiluutnantti evp Paavo Kuronen

 

Seuraan kuului toimintavuoden 2017 päättyessä 796 jäsentä. Lisäksi yhdistyksessä oli neljä kunniajäsentä ja 23 kutsujäsentä.

 

IV SEURAN TOIMINTA

 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa. Kevätkokous pidettiin 28. maaliskuuta ja syyskokous 16. marraskuuta Tieteiden talolla. Neuvottelukunta kokoontui 13. joulukuuta myös Tieteiden talolla.

 

Toiminta rakentui strategian suuntaviivojen mukaisesti. Studia Militaria -seminaarit ja Kadettikunnan kanssa yhteistyössä toteutetut turvallisuuspolitiikan seminaarit keräsivät aiempaa enemmän osallistujia.

Jäsenille tarkoitetut verkkosivut (kotisivut) ja Facebook -sivut olivat käytössä koko vuoden. Sähköisestä viestinnästä ei saatu jäsenistöltä palautetta.

 

7. helmikuuta seuramme järjesti 90-vuotisjuhlan Maanpuolustuskorkeakoululla. Tilaisuuteen oli kutsuttu tasavallan ja puolustusvoimien ylintä johtoa, tutkimusalan henkilöstöä puolustusvoimien joukko-osastoista ja korkeakoulujen sekä yliopistojen rehtorit ja dekaaneja. Tilaisuudessa tervehdyspuheen piti puolustusvoimien komentaja kenraali Jarmo Lindberg ja juhlapuheen seuran pj. kenrm evp Pertti Salminen. Lisäksi eversti evp Esko Vaahtolammin valmistama 90 vuoden ajalta koottu vaihtuva kuvaesitys heijastettiin seinälle juhlayleisön katsottavaksi. Tilaisuudessa palkittiin yhdistyksemme ansiolevykkeellä:

33. Kenraaliluutnantti Ilkka Ranta, 2017

34. Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri, 2017

35. Kenraalimajuri Seppo Tanskanen, 2017

36. Eversti Esko Vaahtolammi, 2017 


 

28. maaliskuuta 1/2017 Studia Militaria -seminaarin aiheena oli ‘Venäjä ja Yhdysvallat – Ukraina ja Syyria, mihin tultiin, mihin mennään’. Tieteiden talolla seminaarin vetäjänä toimi Veli-Pekka Parkatti (SSTS) ja alustajina Mika Aaltola (UPI), Juhani Pihlajamaa (MPKK) ja Janne Mäkitalo (MPKK). Paikalla oli noin 100 henkeä. Tilaisuuden aluksi jaettiin Tiede ja Ase -vuosikirjan parhaan artikkelin stipendi artikkelille ‘Havaintoja varusmiesten motivaation rakenteista ja seurauksista’: maj, FT Antti-Tuomas Pulkka; kapt Teemu Virkkala; ltn, SK Visa Eloranta ja ylil, SM Janne Kallela.

 

3. toukokuuta Tieteiden Talolla pidettiin arvoseminaari - Saako pahan tappaa? Suomen Sotatieteellinen Seura järjesti yhteistyössä Kadettikunnan kanssa tilaisuuden. Seminaari oli yleisölle avoin ja maksuton tapahtuma. Tervetulotoivotuksen esitti  SSTS pj. Pertti Salminen ja avauspuheenvuoron piti Kadettikunnan pj.  Kim Mattsson. Seminaarissa pohdittiin turvallisuusympäristössä muuttuneita ilmiöitä valtiosta yksilöön. Alustajina olivat prof Teemu Tallberg ja sotprof evl Petteri Lalu. Paneelin jäsenet:

  • puheenjohtaja sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, MPKK

  • elokuvaohjaaja Jari Halonen

  • kirjailija Laura Gustafsson

  • kenttärovasti Janne Aalto

  • kybertoimittaja Laura Halminen

  • filosofi  Mikko Lahtinen

Kantar/TNS Gallupin tuottama mielipidetutkimuksen tulokset esitteli sotatieteiden tohtori Risto Sinkko. Seminaariosallistujia oli noin 90.

 

21. syyskuuta SSTS ja Kadettikunnan yhteisessä seminaarissa Suomen turvallisuus- politiikka muutosten pyörteissä puheenjohtaja toimi prikaatikenraali evp Juha Pyykönen. Alustajina Ilkka Kanerva: Suurpolitiikan vaikutus Suomen ulkopolitiikkaan, ohjelmajohtaja Mika Aaltola (UPI); Puolustuspolitiikka puolustuksemme uskottavuuden vahvistajana, kansanedustaja Ilkka Kanerva, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja; Hävittäjähankinta osana puolustusjärjestelmämme kehittämistä, ohjelmajohtaja kenraalimajuri evp Lauri Puranen, Puolustusministeriö.

Osallistujia oli noin 100.

 

16. marraskuuta  2/2017 Studia Militaria -seminaarin aiheena oli: Sota tulevaisuudessa? Seminaarin aluksi julkaistiin SSTS:n 75. vuosikirja. Eversti evp Esko Vaahtolammi piti esitelmän: Miten seura on Tiede ja Ase kirjan sivuilla lähestynyt aihetta vuosien varrella?

Seminaarin alustukset: 

- Miksi soditaan? Everstiluutnantti, ST Jyri Raitasalo, MPKK

- Miten sotaa käydään? Everstiluutnantti, ST, dos Janne Mäkitalo, MPKK

- Miten Suomea valmistaudutaan puolustamaan tulevaisuudessa? Everstiluutnantti Tuukka Elonheimo, PE.

Paneelin puheenjohtajana toimi SSTS:n pj. Pertti Salminen. Osallistujia oli noin 90.

 

Jaostot eivät ole olleet aktiivisia vuoden 2017 aikana. 


 

V JULKAISUTOIMINTA JA TUTKIMUSTOIMINNAN TUKEMINEN

 

Seura julkaisi ja kustansi juhlakirjan Tiede ja Ase 75. julkaisuvuoden kunniaksi. Vuosikirja sisälsi kahdeksan artikkelia. Kirja julkaistiin kovakantisena juhlakirjana, jonka päätoimittaja oli everstiluutnantti evp, HTT Markus Silvasti.

SSTS ry:n hallitus tilasi eversti evp Esko Vaahtolammilta juhlakirjan kunniaksi tutkimuksen: Suomalaisen sotatieteellisen tutkimuksen painotuksia Tiede ja Ase -teossarjan valossa. Tutkimusraportti on mukana juhlakirjassa.

Kirjan painoi Grano Oy Vantaalta 1000 kappaleen painoksena ja 270-sivuisena.

Kirjoittajille maksettiin perinteisen tavan mukaan kirjoitusapurahoina yhteensä 4 400 euron stipendit.

 

Kansainvälinen tieteellinen verkkojulkaisu Journal of Military Studies (JMS) oli toista vuotta kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoulun toimitus-, rahoitus- ja julkaisuvastuulla.


 

VI VIESTINTÄ

 

Suomen Sotatieteellisen Seuran kotisivuja ylläpiti Tieteellisten Seurain Valtuuskunta uuden ohjelmiston avulla – www.sotatieteet.fi.

Kotisivuilla on myös kaikki Tiede ja Ase -vuosikirjat  sähköisesti luettavissa.

 

Seuran Facebook sivuja www.facebook.com/sotatieteellinenseura/ ylläpiti hallituksen jäsenistä Jaakko Hamunen ja Juha Tammikivi.

 

Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana postitse kaksi jäsentiedotetta.

 

Seuran tiedottamista tehostettiin Kadettikunnan Kylkirauta-lehden SSTS-palstalla.

 

Jäsenrekrytointiin panostettiin pitämällä seuran infotilaisuuksia MPKK:n maisteri- ja yleisesikuntaupseerikursseille (SM6, SM7 ja YEK58). Lopputulos oli hyvä noin sata kurssilaista antoi nimensä jäsenluetteloon, jolloin he saivat joulukuussa 2017 ilmaisen Tiede ja Ase -juhlakirjan.

 

VII SEURAN TALOUS

 

Seuran taloudellinen asema on ollut vakaa. 

 

Vuonna 2017 osakesalkut ovat olleet hoidettuna Danske Bankissa. Salkkujen arvo oli noussut noin 10% vuoden 2017 aikana. Tilikauden ylijäämä oli 15 168,35 euroa. 


 

SSTS ry:n tasekirja on erillisenä liitteenä.  

Helsingissä 8.2.2017

 

Puheenjohtaja

            Juha Pyykönen


 

Sihteeri, rahastonhoitaja

                Kai Varsio