Toimintakertomus vuodelta 2018

SUOMEN SOTATIETEELLISEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018


 

I JOHDANTO

 

Vuosi 2018 oli seuran 91. toimintavuosi. Pitkään valmisteilla ollut sähköinen jäsenrekisteri saatiin käyttöön. Avoine Oy:n jäsenrekisteripalvelu mahdollistaa nyt myös edullisemman tiedottamisen ja viestien lähettämisen kuin perinteinen kirjeposti. Yhdistyksemme kotisivut saatiin myös uudistettua Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) luomalle alustalle.

Jäsenrekrytointi tapahtui Maanpuolustuskorkeakoululla eri kursseille pidetyissä info-tilaisuuksissa. Yhdistyksemme kotisivut saatiin myös uudistettua Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) luomalle alustalle. Vapaaehtoisten sotatieteellisten tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi perinteisesti 77. kerran Tiede ja Ase vuosikirjaan.

Seuran toiminnallisia painopisteitä olivat Studia Militaria -seminaarit, Kadettikunnan kanssa järjestetty turpo-seminaari ja maakuntiin ‘Marskin hengessä’  suunnatun Suomen puolustuksen monet kasvot-seminaarisarjan ensimmäinen tapahtuma Oulussa. Vuoden 2018 suurin sotatieteellinen tapahtuma oli Sotatieteiden päivät 2018 Maanpuolustuskorkeakoululla.

Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä.


 

II HALLITUS JA TOIMIELIMET

 

Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi prikaatikenraali Juha Pyykönen. Hallitukseen kuuluivat lisäksi varapj kenraalimajuri evp Veli-Pekka Parkatti; eversti evp Juha Tammikivi; eversti Jaakko Hamunen; insinöörieversti Olli Klemola; kommodori Tom Hanén; kommodori Jukka Anteroinen; ye-everstiluutnantti Janne Mäkitalo ja ye-everstiluutnantti Inka Niskanen.

 

Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti evp Anssi Vuorenmaa, kenraaliluutnantti evp Ilkka Ranta, kenraaliluutnantti evp Vesa Kämäri ja kenraalimajuri evp Seppo Tanskanen sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri evp Antero Karvinen, vara-amiraali evp Esko Illi, kenraalimajuri evp Aarno Vehviläinen, kenraaliluutnantti evp Pertti Jokinen, kenraalimajuri evp Vesa Tynkkynen ja kenraalimajuri evp Pertti Salminen sekä istuvan hallituksen puheenjohtaja prikaatikenraali evp Juha Pyykönen.

 

Toiminnantarkastajia olivat eversti evp Esko Hasila ja eversti evp Pentti Väänänen sekä varatoiminnantarkastajina eversti evp Ensio Mäkipelto ja eversti evp Jukka Salminen.

 

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi kommodori evp Kai Varsio.


 

III SEURAN JÄSENISTÖ

 

Seuraan liittyi hakemuksesta 27 henkeä. Seurasta erosi ilmoituksella 12 jäsentä ja vuonna 2018 (tietoomme tulleet) edesmenneet neljä jäsentämme olivat:

Eversti Kari Kokkonen

Kenraaliluutnantti Pertti Nykänen

Eversti Raimo Kankaanpää

Kenraalimajuri Hans Christensen

 

Seuraan kuului toimintavuoden 2018 päättyessä 803 jäsentä. Lisäksi yhdistyksessä oli neljä kunniajäsentä ja 22 kutsujäsentä. 


 

IV SEURAN TOIMINTA

 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa päätösvaltaisena. Kevätkokous pidettiin 21. maaliskuuta ja syyskokous 29. lokakuuta Helsingissä Tieteiden talolla. Neuvottelukunta kokoontui 12. joulukuuta myös Tieteiden talolla.

 

Toiminta rakentui strategian suuntaviivojen mukaisesti: Studia Militaria -seminaarit, Sotatieteiden päivät, Kadettikunnan kanssa yhteistyössä toteutettu turvallisuuspolitiikan seminaari sekä uusi maakuntiin suuntautunut ja Oulusta käynnistynyt seminaarisarja Suomen puolustuksen monet kasvot Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen Rahaston tuella. Tilaisuudet keräsivät yhteensä noin 500 hengen osallistujajoukon.

 

Jäsenille tarkoitetut verkkosivut (kotisivut) ja Facebook -sivut olivat käytössä koko vuoden. Jäsentemme aktiivisuudesta sivujamme kohtaan ei saatu palautetta. Paperisen jäsenkirjeen korvaaminen sähköisellä tiedotteella tuotti vain yhden negatiivisen palautteen.

 

1/2018 Studia Militaria: Turvallisuus hybridiympäristössä

 

Keskiviikkona 21. maaliskuuta 2018 kello 14.00 – 16.30 (avoin kaikille, noin 100 henkeä)

Ensimmäistä kertaa seminaaria voitiin seurata internetissä oheisella suoratoistolinkillä: https://www.youtube.com/watch?v=gfz4n9s9q68

Avaus: prikaatikenraali res, valt.lis Juha Pyykönen, puheenjohtaja SSTS ry

Paneelikeskustelu: puheenjohtajina tutkimusjohtaja Hanna Smith (Hybridiosaamiskeskus) ja pääsihteeri Vesa Valtonen (Turvallisuuskomitea).

Panelistit: kansanedustaja Pekka Haavisto (Vihreä liitto), sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen (Maanpuolustuskorkeakoulu), professori Elina Knihtilä (Teatterikorkeakoulu), professori Jarno Limnéll (Aalto-yliopisto), vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila (MTV Uutiset).

Mielipidetutkimuksen tulosten esittely, ST Risto Sinkko

Päättäminen: prikaatikenraali Kim Mattsson,  Puheenjohtaja Kadettikunta ry.


 

Sotatieteiden päivät 2018

 

Joka toinen vuosi pidettävä sotatieteiden päivät suunniteltiin MPKK:n johdolla jo perinteiseen tapaan. SSTS osallistui taloudellisesti merkittävällä 13 000 euron panoksella päivien toteutukseen. Pääosa menoista kohdistui alustajien stipendeihin.

Sotatieteiden päivät pidettiin Santahaminassa MPKK:n tiloissa 24.–25. toukokuuta avoimena tilaisuutena, mutta ilmoittautumisvelvollisuudella. 

Avaus puolustusministeri Jussi Niinistö. 

Yhteisluento: Sodan kuva muuttuu, muuttuuko ihminen?

Aihepiirejä: Teknologian kehittyminen,  Asevoimien ja yhteiskunnan suhde, Venäjä-tutkimus

Verkostoitumistilaisuus juhlasalissa ip:n lopulla

Ohjelmaryhmät molempina päivinä olivat:

1. Johtaminen ”Johtamisen tutkimuksen uusia tuulia”

2. Sotahistoria

3. Sotatalous, logistiikka, huolto

4. Sotatekniikka

5. Sotilaspedagogiikka

6. Sotilassosiologia ja -psykologia

7. Strategia

8. Operaatiotaito ja taktiikka

 

Turvallisuuspolitiikan seminaari: Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä

 

20. syyskuuta 2018 kello 17.00–20.00 Tieteiden talolla. (Avoin kaikille, noin 80 henkeä). Suomen Sotatieteellisen Seuran ja Kadettikunnan järjestämä turvallisuuspoliittinen seminaari.

Kahvitarjoilu PV-100 juhlavuoden kunniaksi

Seminaarin avaus – puheenjohtaja sotilasprofessori, eversti evp Mika Hyytiäinen

Länsimaiset kokemukset, sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo

Venäjän asevoimat, sotataito ja suorituskyky sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu

Mitä Suomessa tulisi ottaa opiksi? Everstiluutnantti Mikko Lappalainen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Yhteenveto ja loppukeskustelu – puheenjohtaja

 

2/Studia Militaria

 

29.10. 16.00-17.30 Tieteiden talo. (vain jäsenille, 35 henkeä)

Avaus:  seuran pj. Juha Pyykönen

Esitelmä kapteeni Toni Mononen: Voimanprojisointikyky osana Venäjän voimapolitiikkaa.

Esitelmä kapteeni Nils Salonen: Kahden tulen välissä - Valko-Venäjän turvallisuusajattelu ja sotilasdoktriini Ukrainan sodan aikakaudella.

Keskustelu.

 

Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellisen rahaston (SMMSR) tukema seminaarisarjan ensimmäinen osa

 

29.11.2018, Pohjoinen ja Suomen puolustus - seminaari (avoin kaikille, noin 100 henkeä)

 

Paikka: Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjaston Pakkala sali

Ohjelma:

Seminaarin avaus SSTS pj. prkenr res VTL Juha Pyykönen

Asiantuntijaluento; prof Vesa Tynkkynen tarkasteli seminaarin aihetta historian näkökulmasta keskittyen sotilaallisen maanpuolustuksen kautta tulleisiin haasteisiin

päätöksenteolle.

Asiantuntijaluento; prof Lassi Heininen tarkasteli aihetta tulevaisuuden näkökulmasta keskittyen kokonaisturvallisuuden kannalta esille nouseviin päätöksenteon haasteisiin.

Paneelikeskustelu; pj. päätoimittaja Kyösti Karvonen

* professori Vesa Tynkkynen, Maanpuolustuskorkeakoulu

* professori Lassi Heininen, Lapin Yliopisto

* toimitusjohtaja Jari Tuovinen, Oulun Kauppakamari ry

* maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Päätteeksi verkostoitumistilaisuus

 

Tilaisuuden järjestämistä tuki Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotateellinen Rahasto ja sen toteuttivat Suomen Sotatieteellinen Seura ry, Kadettikunta ry sekä projektihenkilöksi SSTS:n palkkaama eversti evp Kari-Pekka Rannikko.

 

V JULKAISUTOIMINTA JA TUTKIMUSTOIMINNAN TUKEMINEN

 

I) Tiede ja Ase 2017 juhlakirjan parhaaksi artikkeliksi valittiin ‘Kieliteknologia

analytiikan tukena sotilas- ja viranomaistyössä’. Kirjoittajille, tutkija Viljami

Venekoski ja professori Jouko Vankka, jaettiin á 500,- euron stipendit 1/2018 Studia Militaria seminaarin alussa.

 

II) Seura julkaisi ja kustansi 76. vuosikirjan Tiede ja Ase 2018. Vuosikirja sisältää yksitoista artikkelia. Kirjan päätoimittaja oli Maanpuolustuskorkeakoulun professori, Ph.D, ye-evl Juha Mäkinen. Hän jatkaa myös seuraavan vuosikirjan Tiede ja Ase 2019 päätoimittajana.

Kirjan painoi Grano Oy Vantaalta 850 kappaleen painoksena ja 250-sivuisena ja postituksen teki Print Mail Oy.

Kirjoittajille (= artikkeleille) maksettiin perinteisen tavan mukaan kirjoitusapurahoina á 500-600 euroa, yhteensä 5 900 euroa.

 

III) Kommodori evp, ST Kai Varsiolle myönnettiin 1000,- euron apuraha tietokirjan ‘Altavastaajasta tuhovoimaksi, sukellusveneiden kehityshistoria’ kirjoittamiseen. MPKK:n sarjaan kuuluva tietoteos julkaistiin lokakuussa 2018.
 

VI VIESTINTÄ

 

I) Suomen Sotatieteellisen Seuran kotisivuja ylläpiti Tieteellisten Seurain Valtuuskunta päivitetyn ohjelmiston avulla – www.sotatieteet.fi. Kotisivuilla on myös kaikki Tiede ja Ase -vuosikirjat  sähköisesti luettavissa. Tietojen viemisestä vastasi sihteeri.

 

II) Seuran Facebook sivuja www.facebook.com/sotatieteellinenseura/ ylläpiti hallituksen jäsenistä Jaakko Hamunen ja Juha Tammikivi.

 

III) Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana postitse yksi jäsentiedote. Muu tiedotus on tehty kotisivujen kautta. Lisäksi Seuran asioista kerrottiin Kadettikunnan Kylkirauta-lehden SSTS-palstalla.

 

IV) Jäsenrekrytointiin panostettiin pitämällä seuran infotilaisuuksia MPKK:n maisterikursseille (SM8, SM9).

 

V) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä on käytössä Suomen Sotatieteellisessä Seurassa. 


 

VII SEURAN TALOUS

 

Osakkeiden/sijoitustoiminnan hoito Danske Bankin kanssa päättyi marraskuussa, mikä johti osakkeiden pikaiseen realisointiin 19.11.2018. Osakesalkuista saatiin 201 814,- euroa. Tilikauden alijäämä oli 37 111,51 euroa.

 

Danske Bankin tilillä oli 31.11.2018 rahaa 227 601  euroa.

 

SSTS ry:n tasekirja on erillisenä liitteenä.  

Helsingissä   25. helmikuuta  2019
 

Puheenjohtaja

            Juha Pyykönen


 

Sihteeri, rahastonhoitaja

                Kai Varsio