Journal of Military Studies (JMS) julkaisu jatkaa ilmestymistä sähköisesti

 

JMS päätoimittajan palsta

JMS toiminta on käynnistynyt ja vakiintunut muutaman vuoden tauon jälkeen. Yhteistyö Tiede ja Ase -vuosikirjan kanssa on toimivaa. Kevään 2021 aikana toimitettiin vuoden 2020 numero Vol. 9 https://sciendo.com/issue/JMS/9/1.

Lisäksi keväällä 2021 hyväksyttiin ja julkaistiin ennakkopainoksena neljä uutta käsikirjoitusta ( https://sciendo.com/issue/JMS/0/0 ). Julkaisut käsittelevät Venäjän hybridisodankäyntiä, suorituskykyä verkostokeskeisessä sodankäynnissä, Yhdysvaltain ilmavoimien koulutuksen muuttumista COVID-19 -pandemian myötä, sekä Viron puolustusvoimissa järjestettyä tutkimusta sotamoraaliin liittyen.

Kymmenen hyväksyttyä artikkelia on vielä toimitettavana, ja ne julkaistaan alkusyksystä 2021. Vertaisarvioinnissa on edelleen yhdeksän tieteellistä käsikirjoitusta, joista yksi on suomalaisen sotilaan kirjoittama.

JMS ottaa erittäin mielellään vertaisarviointiin lisää suomalaisten sotatieteilijöiden käsikirjoituksia.

Linkki Journal of Military Studies sivuille: https://sciendo.com/journal/JMS

 

Inskapt Juha-Pekka Nikkarila