Tykkimiehet ry:n Puolustusteollisuusseminaari 12.10.2024

 ”MITEN PUOLUSTUSVÄLINETEOLLISUUTTA YLLÄPIDETTIIN KYLMÄN SODAN AIKANA? Seminaaritarkastelu eräiden kenttätykistön hankkeiden avulla.”


TAUSTAA
Kylmän sodan tykkimiehet -hanke on Museo Militarian ja Tykkimiehet ry:n yhteishanke toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton hajoamisen välisen ajan tykkimiesperinteen ja muistitiedon keräämiseksi ja tallentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on koota kuvaus kenttätykistön kehittymisestä kyseisenä ajanjaksona eli miten erillisestä tuliyksiköistä ja tykistöryhmistä sekä tulen keskittämisestä kehityttiin nykymuotoiseksi tykistöjärjestelmäksi.


Hanke toteutetaan arkisto- ja haastattelututkimuksena sekä aiheeltaan kohdennettuina asiantuntijaseminaareina. Teollisuuden ja sotatalouden osuus kerätään asiantuntijaseminaareissa, jolloin alustusten ja keskustelujen avulla kootaan keskeiset kehittämistoimenpiteet teollisuuden osalta.


SEMINAARI: ”MITEN PUOLUSTUSVÄLINETEOLLISUUTTA YLLÄPIDETTIIN KYLMÄN SODAN AIKANA? Seminaaritarkastelu eräiden kenttätykistön hankkeiden avulla.”
⦁    Seminaari pidetään 12.10.2024 klo 10.00–17.00 Hämeenlinnassa Museo Militarian tiloissa.
⦁    Seminaarin alustava ohjelma muodostuu viidestä noin 50 min osiosta alustuksia ja keskustelua seuraavasti:
Klo 10     Seminaarin avaus ja katsaus puolustusteollisuuteen kylmän sodan aikana, kenrl Paavo Kiljunen,
Klo 10.20 Tykkikaluston modernisaatio esimerkkeinä 105 H ja 152 H kalustot, alustaja Esa Muikku
Klo 11.20 Uusien tykkien kehittäminen, 122 K 60 ja 155 K 83, alustajat Seppo Nikula ja Vesa Toivonen,
Klo 12.20 Lounastauko
Klo 13 Ampumatarvikekehitys, ammus, panos, sytytin, esimerkkinä 105/122 H ja 155 K 83 laukaukset, alustajat Juhani Sillanpää, Eero Suvanto, Ari Tuomainen
Klo 13.50 Viesti- ja johtamislaitteet, esimerkkinä sanomalaitteet, alustaja Jukka Juusti
Klo 14.50 Kahvi
Klo 15 20 Varikkotuotanto, Puolustusvoimien osuus ampumatarvikkeiden valmistuksessa, Leo Ukkonen,
Klo 16.20–17.00 Päätöskeskustelut ja yhteenveto, puheenjohtaja ja kenrl Paavo Kiljunen


⦁    Seminaarin puheenjohtaja: Esko Hasila
⦁    Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 8.10.2024 maksamalla 20 euroa Museo Militarian tilille OP FI35 5680 0020 3056 25. Viestikenttään merkintä Puolustusteollisuusseminaari ja ilmoittautujan nimi. Lounas ja ip kahvi sisältyvät ilmoittautumismaksuun.


Tilaisuuden järjestäjä varaa vielä mahdollisuuden ohjelman muutoksiin.
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Tykkimiehet ry yhdessä Museo Militarian kanssa.
Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää etukäteisilmoittautumista ja osallistumismaksua, joka kattaa lounaan ja iltapäiväkahvin. Tilaisuus tallennetaan mahdollista verkkoesitystä varten.


Yhteishenkilö Esko Hasila,  esko.hasila@gmail.com.