SSTS:n puheenjohtajana jatkaa prikaatikenraali evp, VTL Juha Pyykönen

Kolme hallituksen jäsentä jättää tehtävät: Kenrm evp Veli-Pekka Parkatti; ins-ev, TkL Olli Klemola ja ev, DI Jaakko Hamunen.

 

Hallitukseen valittiin vuodelle 2019 kahdeksan jäsentä, joista kolme uutta:

Eversti evp Juha Tammikivi

Everstiluutnantti, ST, sotprof Janne Mäkitalo

Kommodori, ST Jukka Anteroinen

Kommodori, ST Tom Hanén

Ye-everstiluutnantti Inka Niskanen

Eversti evp Pertti Immonen (uusi)

Eversti evp Hannu Ojala (uusi)

Insinööri-everstiluutnantti Jouni Koivisto (uusi)

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Teema: SUOMEN PUOLUSTUKSEN MONET KASVOT

  • (teema on kaksivuotinen vuosille 2019-2020)

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja

sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä. Tarkoituksena on

herättää keskustelua jopa väittelyä tulevaisuuden vaihtoehdoista.

SSTS:

- Tukee puolustusvoimia eri sotatieteellisten alojen tutkimustoiminnassa

- Jatkaa seuran toiminnan jalkauttamista maakuntiin Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotieteellisen rahaston ja Kadettipiirien tuella.

- Parantaa sähköistä viestintää ja jäsenrekisterin ajantasalla ylläpitoa

- Toteuttaa kaksi Studia Militaria -seminaaria vuoden teeman mukaisesti sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä

- Toteuttaa turvallisuuspoliittisen seminaarin syksyllä 2019 yhteistyössä

Kadettikunnan kanssa

- Palkitsee sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia sekä seminaarialustuksia

- Julkaisee Tiede ja Ase 2019 -vuosikirjan ja kotisivuillaan sotatieteellisiä artikkeleita